Orientační katalog pout používaných ve světě

Vítejte na našem webu

    Na těchto stránkách naleznete stručný přehled pout, používaných policejními jednotkami v různých státech. Upozorňuji, že přehled není a asi nikdy nebude kompletní. Budu velice rád, když mi zašlete  svoje vlastní  postřehy, poznatky a podněty, které  poslouží k  doplnění mých stránek, kterými se snažím  zmapovat historii vývoje  této  "neobvyklé pracovní pomůcky".

    Současně bych Vás chtěl všechny, které upoutá tato moje stránka  poprosit, zda někdo z Vás neví, proč se pouta, která od roku cca 1948 začal používat Sbor národní bezpečnosti a do současné doby je používají příslušníci Policie České republiky, jmenují RALK a dále zda někdo z Vás nemá informace, kde se tato pouta v jednotlivých obdobích vyráběla popřípadě i další poznatky k jejich vývoji na našem území. To platí i k poutům, která používá Vězeňská služba po celé období svojí činnosti.  Do současné doby se mi nepodařilo získat dokument, který by tento problém objasnil.

Předem děkuji za spolupráci!        

František Šmákal   

                                                                        

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode