Orientační katalog pout používaných ve světě

Stručná historie

 

Městská policie (City police)

     V období Rakouska-Uherska používali strážníci Městské policie ve Znojmě do roku 1922 pouta, která jsou na snímku a tato jsou uložena v depozitáři Jihomoravského muzea ve Znojmě.

     Do současné doby se nepodařilo získat doklady, které by dokumentovaly, jaké typy pout používali strážníci městských policií v jednotlivých městech Československé republiky v období od roku 1918 do roku 1945, kdy byla městská policie zrušena. Je předpoklad, že strážníci byli vybavováni pouty, která byla v nabídce tehdejších obchodníků a tato jim zakoupil zodpovědný pracovním městského úřadu. 

     Do výbavy nově vzniklých městských policií  byla po roce 1990 zařazena "stará osvědčená" pouta zn. RALK, Strážníci Městské policie v Brně byli, v době vzniku této složky, vybaveni španělskými pouty zn. ALCYON 5230. V současné době jsou strážníci některých městských policií přezbrojování rúznými typy kvalitních pout zn. RALKEM, která vyrábí česká firma ALFA PROJ Brno.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode