Orientační katalog pout používaných ve světě

Stručná historie

 

Policie (police) 1918 - 1945

    Policie v období Rakouska-Uherska zřejmě používala pouta, která jsou vyobrazena na snímku. Pouta stejného typu byla však vyráběna firmami v různých státech Evropy a stejný tvar byl vyráběn i v USA.

     Bohužel nebylo doposud zjištěno, že by byl u policie (v období I. republiky byl oficiální název této složky Sbor uniformované a neuniforované stráže bezpečnosti) v období od roku 1918 do roku 1939 zaveden oficiálně nějaký druh pout. Je to ovšem nelogické.

     V období let 1939-1945 byla pravděpodobně naší policii používána pouta, převzatá od německých bezpečnostních složek. Některé typy těchto pout jsou vyobrazeny na snímcích. Jako zajímavost uvádím, že pouta vyrobená firmou August Schwarz Berlin se při zatýkání neosvědčila (šla lehce zohýbat) a musela být nahrazena jinými. Jedná se pravděpodobně o typ, nalezený v jedné z kanceláří v Petschkově paláci-sídle gestapa, za Pražského povstání ( viz. snímek).

     Od roku 1945, kdy příslušníci policie byli začleněni do Sboru národní bezpečnosti, tak pravděpodobně  někteří používali pouta, která používali v období protektorátu (neoficiálně), ale dle dostupných materiálů, používali oficiálně četnické svěrací řetízky a to doby, než byly zavedeny pouta zn. RALK.    

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode