Orientační katalog pout používaných ve světě

Stručná historie

 

Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1992

     V roce 1945, kdy byl založen Sbor národní bezpečnosti, používali jeho příslušníci stále ještě svěrací řetízky, které převzali po zrušeném četnictvu, jehož příslušníci byli včleněni do stavu SNB. Ve službě byly ptravděpodobně používány ještě různé druhy pout, převzaté po německých bezpečnostních složkách, které působily na našem území v době protektorátu (viz. předváděcí pouta, pravděpodobně výrobek německé firmy Clejuso, která byla používána na jednom Obvodním oddělení SNB do roku cca 1990).

     V instrukci pro příslušníky SNB z roku 1946 je uváděno, že příslušník ve službě u sebe nosí 4 ks svěracích řetízků (o jiných poutech zde není nic uvedeno). Tyto svěrací řetízky byly oficiálně nahrazeny až, do současné doby používanými, pouty zn. RALK, jejichž funkčnost byla před oficiálním zavedením zkoušena po nějakou dobu pracovníky Kriminální služby, kde se osvědčily.

     Jako první zmínka o zavedení pout zn. RALK do výstroje SNB byl zjištěn Výnos ministerstva vnitra ze dne 1.3.1948 o zavedení svěracích pout zn. "RALK". Od té doby do současnosti jsou používány příslušníky SNB a od roku 1992 i příslušníky Policie ČR různé modifikace pout RALK. Do současné doby nebylo zjištěno, kde tato pouta byla vyráběna a ani co znamená označení RALK.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode